Mer om analysen S100B - Landstinget Dalarna

Mer om analysen S100B

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Skallskada

Tolkning:
Beslutsgräns < 0,1 µg/L

Bakgrundsinfo:
S100B ingår i en familj av 24 calcium-bindande proteiner och uttrycks huvudsakligen i glialceller (astrocyter och oligodendrocyter) i CNS men även andra celler utanför CNS som brosk-, muskel- och fettceller.
S100B stimulerar cellprofilering och migrering och hämmar apoptos och differentiering. Koncentrationen i cerebrospinalvätska är ca 40 gånger högre än i plasma.

I samband med många olika förändringar i hjärnan, exempelvis blödning, stroke, trauma och psykiska sjukdomar har man funnit en ökning av S100B i både Csv och plasma. Orsaken tros vara skada på dessa glialceller men även förändringar i blod-hjärnbarriären. I det fallet används S100B som markör för skalltrauma.

Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) har publicerat ett schema för omhändertagande av patienter med skalltrauma (referens nedan).
Kirurgkliniken, Falu lasarett har utarbetat ett vårddokument baserat på SNC Guidelines: ”Skallskada – S100B ny rutin vid skallskada hos vuxna”.

Utdrag från dokumentet: ”Vid S100B värden < 0,1 μg/L, taget < 6h efter en mild traumatisk hjärnskada hos vuxna patienter kan man avstå datortomografi av hjärnan och patienten kan skrivas ut med sedvanlig muntlig och skriftlig information.
Patienter som står på antikoagulantia (exempel Warfarin och NOAK) tillhör riskgruppen där S100B inte kan utesluta behandlingskrävande hjärnskada.
S100B-koncentrationen i serum kan öka vid olika typer av multitrauma, även om traumat inte varit riktat mot huvudet. Anledningen är att S100B även finns i skelett och brosk. Alkohol påverkar däremot inte nivåerna av S100B.”

Referens: Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B; Scandinavian Neurotrauma Committee. (SNC). BMC Med. 2013; 11:50.

Metod: Electro chemiluminescens

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)