Mer om analysen SR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Inflammatorisk aktivitet.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- infektioner
- vissa tumörsjukdomar
- myelom (ca 90 % sensitivitet) och andra sjukdomar med M-komponent i plasma
- trauma
- graviditet och annan östrogenpåverkan
- autoimmuna sjukdomar inkl Polymyalgia Reumatica
- leversjukdom
- svår anemi
- tromboembolism
- grav hyperlipidemi

Bakgrundsinfo:
Sänkningsreaktionen är en klassisk metod som mäter erytrocyternas sedimentationshastighet i plasma. Blodkropparna sjunker under tyngdkraftens inverkan och plasmapelaren mäts efter 60 minuter. Det som har störst betydelse för sedimentationshastigheten är myntrullebildning vilket innebär att erytrocyterna häftar vid varandra i staplar. Detta beror främst på plasmaproteinmönstret. Av plasmaproteinerna är ökade nivåer av makromolekyler som fibrinogen och immunglobuliner det som främjar myntrullebildningen. Myntrullarna sjunker snabbare genom plasman än vad enstaka erytrocyter gör.

Om det föreligger retikulocytos, anisocytos (olikstora erytrocyter) samt leukocytos kan plasmapelarens gräns bli oskarp och fenomenet kallas slöjsänka.
Ökad sedimentation orsakas ibland av erytrocytagglutininer, vanligen köldagglutininer.

Vid inflammation tar det flera dagar innan SR stiger och den kan vara förhöjd vid en rad olika tillstånd (se exempel ovan). Det kan ta månader innan SR sjunker efter akuta inflammatoriska händelser. CRP reagerar snabbare vid inflammatoriska tillstånd.

Metod: Sedimentation under 1 timme