Salicylater, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp 
Rör med Li-heparin, mintgrön

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venprov 1/3 rör, kapillärprov enligt rörleverantör 

 

 

Kommentar

 

 

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

Koncentrationer över 2,5 mmol/L anses vara tecken på lindrig intoxikation, 3,5-4,5 mmol/L på måttlig, 4,5-6 mmol/L på allvarlig och koncentrationer > 6 mmol/L på mycket allvarlig intoxikation

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information