Mer om analysen Salmonella-antikroppar - Landstinget Dalarna