Screeningodling neonatal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL, Serratia marscesens

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 
Screening utförs rutinmässigt en gång per månad. Vid smittspårning en gång per vecka eller oftare vid behov 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

(Separat beställning i TakeCare för varje smittämne, MRSA resp ESBL. I ESBL-odling från neonatalavdelningen ingår även multiresistenta gramnegativa bakterier som ej är ESBL och Serratia marscesens) 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, svart propp
Provtagningsset för bakt

Urin sterilt rör
Sterilt plaströr med skruvlock

Kateterurin ESBL + MRSA i ett och samma sterila rör. För övrigt skilda provtagningsset om MRSA och ESBL tas från samma lokal 

 

 

Provtagning

 

 

MRSA:
Rutinmässig screening: Pinnprov från näsa. Pinnen fuktas med steril fysiologisk NaCl.
Smittspårning: Som ovan samt pinnprov även från navel, ljumske/perineum, faeces/rektum och ev. sår. Vid provtagning från näsa och torr hud skall pinnen fuktas med steril fysiologisk NaCl.
Intagningsodling på barn som tas över från annan klinik med pågående MRSA-utbrott och på barn som kommer från ett aktuellt screeningområde för MRSA:
Som vid smittspårning ovan med tillägg av pinnprov från svalg, hud omkring kateterinfarter, eksem, dränage och liknande. Ev. kateterurin i sterilt rör.

ESBL (övriga multiresistenta gramnegativa bakterier och Serratia marscesens ingår):
Rutinmässig screening: Pinnprov från faeces alternativt pinnprov från rektum med faeces på pinnen.
Intagningsodling på barn som tas över från annan klinik med pågående ESBL-utbrott och på barn som kommer från ett aktuellt screeningområde för ESBL:
Pinnprov från faeces som ovan samt pinnprov från ev. sår, dränage. Ev. kateterurin i sterilt rör.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej