Mer om analysen Sediment i urin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnostik och uppföljning av njurparenkymskada, ffa inflammatorisk njursjukdom.

Bakgrundsinfo:
Viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar, speciellt cellcylindrar, vilka talar för njurparenkymskada.

Erytrocytcylindrar ses ökade vid akut glomerulonefrit, vaskuliter men även vid septikemier.
Sediment är ej lämplig för kvantifiering av erytrocyter vid mikrohematuri. Testremsa skall då användas.

Leukocytcylindrar ses ökade vid ffa pyelonefrit och andra interstitiella nefriter. Vid andra tillstånd än akut pyelonefrit är korrelationen mellan leukocyturi och bakteriuri svag.

Hyalina cylindrar ses ökade vid njurskada, ffa glomerulonefrit. Förekommer även utan njurskada som vid chock-tillstånd och infektioner.

Metod: Mikroskopi