Seminalplasmaanalys, Seminalvätska- - Landstinget Dalarna