Spektrofotometri, Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Csv - Polypropylenrör 10 mL med gul skruvpropp
Polypropylenrör med gult skruvlock

P - Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp 
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

Provet bör tas tidigast 12 h efter symptomdebut.
Minst 1 mL cerebrospinalvätska som ljusskyddas t ex med aluminiumfolie.
Numrera rören i tappningsordning. Lämnas omedelbart till kem lab.
P-Albumin och P-Bilirubin tas samtidigt

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Notera tid för lumbalpunktion samt tid efter symptomdebut i TakeCare

Cerebrospinalvätskeprovet transporteras omedelbart till kem lab och centrifugeras inom 30 min efter provtagningen. Om inte provet kan analyseras direkt kan den avhällda supernatanten sparas upp till 24 h, ljusskyddad och i kyl.

För bedömning av resultat: Se utlåtande

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande på provsvaret 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab