Mer om analysen Spektrofotometri Csv- - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Spektrofotometri Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Den enda indikationen för Csv-Spektrofotometri är misstanke på subaraknoidalblödning när DT-hjärna är negativ. Med en Csv-Spektrofotometri absorbanskurva kan oxihemoglobin och bilirubin identifieras men det är endast Csv-Bilirubin som kan bildas in vivo.

Tolkning:
Den nya tolkningen riktar sig mot bestämning av Csv-Bilirubin och följer de brittiska guidelines (referens nedan). Vid en blödning inom CNS omvandlas hemoglobin på ett tidsberoende sätt till bilirubin som innebär att lumbalpunktion bör ske tidigast 12 timmar efter symtomdebut.
För att stödja tolkningen av Csv-Spektrofotometri-kurvan kommer analys av Csv-Albumin, P-Albumin och P-Bilirubin att utföras samtidigt som Csv-Spektrofotometri. Csv-Bilirubin kan bli förhöjt om patienten är ikterisk eller vid ökning av Csv-Albumin.

Referens: Cruikshank, A et al. UK Neqas Specialist Advisory Group for EQA of CSF Proteins and Biochemistry. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008; 45:238-244

Metod: Spektrofotometri

  

Intern information