Sperma-antikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Fertilitetslab Östra sjukhuset

Adress 001

Fertilitetslab, Kvinnokliniken
Östra Sjukhuset
461 85 GÖTEBORG  

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats, röd propp
Rör utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

7 mL 

 

 

Kommentar 

 

 

Provet centrifugeras, serum skickas.

Generell hantering av rör efter provtagning