Sporprov, kontroll av sterilitet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sporprovskontroll av steriliseringsanläggningar

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Pappersremiss

 

 

Sporprov 
Kontroll av sterliseringsapparatur

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Geobacillus stearotermophilus: Ångautoklav
Bacillus atropheus: Torrsterilisator 

 

 

Provtagning

 

 

Anvisningar för rutinmässig kontroll kan erhållas av hygiensköterska.
Ange sporprovens nummer och placering, samt temperatur, tid och autoklavbeteckning på remissen.
Placera sporproven på de ställen i autoklaven som erfarenhetsmässigt ger sämst steriliseringsbetingelser.
Autoklaven körs enligt normala rutiner

 

 

Kommentar

 

 

 Osterila sporprov telefonbesvaras

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej