Sputumcytologi, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Burk plast med skruvlock 100 mL, med tillsats av 70% etylalkohol. Ej M-sprit!
Burk plast 100 mL med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

  1. Provet tas på morgonen på fastande mage, helst direkt efter uppstigning och före tandborstning.
  2. Patienten sköljer munnen med vanligt vatten och snyter sig före provtagningen
  3. För att erhålla slem från de djupare luftvägarna bör patienten göra en djup och kraftig upphostning. I annat fall får man bara ett svalgprov (saliv), som nästan alltid är utan värde för cytologisk undersökning
  4. Patienten bör hosta direkt i en speciell plastburk med lock, innehållande 70% etylalkohol, ej M-sprit 

 

 

Kommentar

 

 

Patienten bör instrueras om provtagningen, lämpligen i samband med andningsgymnastik.
För optimalt resultat bör prov från tre på varandra följande morgnar alltid tas. En remiss för varje provtillfälle!

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej