Sputum, allmän bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

För att odling av svamp skall inkluderas måste svampodling begäras extra på beställningen/remissen

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sputumburk med skruvlock och ytterburk
Sputumburk med inner- och ytterburk

Viktigt att provtagningsburken (den inre burken som är genomskinlig med vitt lock) märks med patient-ID!

 

 

Provtagning

 

 

Djup upphostning spottas direkt i den inre burken. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan minimeras om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten. Sjukgymnast kan anlitas för att få representativt prov 

 

 

Kommentar

 

 

Prov bör ankomma till mikrobiologen inom ett dygn efter provtagningen. Vid längre transporttider ska provet transporteras kylt.

Sputum från patienter med cystisk fibros vidarebefordras till Mikrobiologen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas vanligen inom 2 – 3 vardagar. Om även svampodling har begärts lämnas slutsvar först efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Mer om analysen 

 

 

Länk till mer information