Sputumodling Cystisk Fibros, CF

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sputumodling med frågeställning cystisk fibros

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetssjukhuset

Adress 069

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk mikrobiologi KUL

Beställningssida

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab