Svalgodling, allmän bakterieodling svalgsekret

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän odling svalgsekret utförs ej och går inte att beställa från Avd för Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett För att identifiera kända patogener i svalg krävs riktade analyser. Se respektive patogen: Arkanobakterier, odling Difteriodling Fusobacterium necrophorum (PCR) Angina vincenti, direktmikroskopi Mycoplasma pneumoniae PCR Chlamydiophila pneumoniae (TWAR) PCR