Streptokockodling, svalgsekret-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi Begär: Betahemolyserande streptokocker

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, flytande odlingsmedium, ceriserosa propp
Flytande odlingsmedium, ceriserosa propp

 

 

Provtagning

 

 

Rotera pinnen över tonsillerna

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar lämnas vanligen efter 1 vardag.
Slutsvar inklusive resistensbestämning lämnas vanligen efter 2 vardagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information