Mer om analysen Streptokockodling svalg

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Odlingen syftar till att identifiera beta-hemolyserande streptokocker, grupp A, C och G, dvs de streptokock-grupper som orsakar pharyngotonsillit. Snabbtest för streptokocker identifierar endast grupp A-streptokocker. Känsligheten med snabbtest för grupp A-streptokokcer är ca 85 - 90% jämfört med odling.

Indikation:
Vid misstanke på pharyngotonsillit tas i första hand snabbtest för grupp A-streptokocker. Om snabbtestet är positivt behövs inte odling. Odling kan tas om streptokock-etiologi misstänks trots negativt snabbtest. Odling, inte snabbtest, skall tas vid eventuell smittspårning bland symptomfria bärare, t ex inom familjen.

Tolkning:
Positiv odling i kombination med typiska symptom (de s k Centorkriterierna brukar användas för bedömning av vuxna) talar för att beta-hemolyserande streptokocker är etiologiskt agens. Det finns dock friska bärare av beta-hemolyserande streptokocker, vilket måste beaktas, speciellt om odling tas på personer som inte har typiska symptom