Svamp, dermatofyter, odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Akademiska laboratoriet
sök analys

Adress 200

Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt plaströr med skruvlock 
Strilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Nagel: Skrapa djupt från de partier där misstänkta förändringar finns , från nagelplattan och under nageln.
Hud och hårbotten: Skrapa med skalpell i kanten av angripet område.
Hårstrå: Angripna hår rycks ut med pincett så att roten följer med. Yttre delen klipps av så att 1-2 cm finns kvar från roten räknat. Denna del skickas för analys

Skrap eller hårstrån läggs i sterilt rör med skruvlock (urinodlingsrör). 

 

 

Kommentar

 

 

Provet kan vidarebefordras av klinisk mikrobiologi Falun. Transport varje vardag kl 17.15