Mer om analysen Svamp, dermatofyter - Landstinget Dalarna