Svamp, PCR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetlaboratoriet Anvisningar A-Ö
PCR-analys finns för Aspergillus och Candida

Adress 069

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk mikrobiologi KUL eller konsultremiss LD 

Beställningssida KUL

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Blod: Rör med EDTA, lila propp
Rör 3 mL med EDTA, lila

Vätskor: Sterilt rör, t ex urinodlingsrör
Sterilt plaströr med skruvlock

BAL: Använd skyddad borste. Sterilt rör (bild ovan). 

 

 

Provtagning

 

 

Om CT eller röntgen har visat infiltrat, försök ta provet från det området och märk även röret.

 

 

Minsta provmängd

 

 

BAL: önskad volym 5mL.
Abscessinnehåll, Ascites, Galla, Pericardvätska, Pleuravätska: önskad volym 3-5 mL.
Cerebrospinalvätska: önskad volym 1mL

 

 

Kommentar

 

 

Om både odling och PCR ska utföras krävs separata rör och remisser

Biopsi: Analys görs endast efter överenskommelse (Lena Klingspor telnr 08-585 878 39 eller mobil 0704-84 19 39)

Förvaras kylt fram till transport. Provet kan vidarebefordras av klinisk mikrobiologi. Transport må-to kl 15.00

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab