Synonymer till analys/undersökningsnamn

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Många analyser, exempelvis läkemedel, går under flera namn. Här visas en lista i bokstavsordning över många av dessa synonymer.

 

Lista över synonymer

A  B  C  D  E  F  G  H  I-J  K  L  M  N  O  P  Q-R  S  T  U  V-W

SYNONYM UPPSLAGSORD
Adrenalin Katekolaminer
Adrencorticotropt hormon ACTH
Aktiverad partiell tromboplastintid APT-tid
Albyl Salicylater
Alfafetoprotein AFP
Alkalisk fosfatas ALP
Alkohol Etanol, Metanol
Allergener, specifika Immunglobulin E, total
ALP i granulocyter LAP-score
Alprazolam Bensodiazepiner
Alvedon Paracetamol
Aminolevulinat ALA
Ammoniak Ammoniumjon
Anaplasma Ehrlichia
Anaplasma phagocytophilum Ehrlichia phagocytophilus
Angiotensinkonvertas ACE
Anti-HBs Hepatit B, antikroppar
Antifaktor Xa Heparinaktivitet
Antineutrofila cytoplasma antikroppar ANCA
Apodorm Bensodiazepiner
Apozepam Bensodiazepiner
Aspirin Salicylater
AT III Antitrombin
UPP

 

B12 Kobalamin
Bamyl Salicylater
Bence Jones protein Proteinfraktioner
Blod i faeces F-HB
Blod i urin U-HB
Blodplättar Trombocyter
Blodsocker Glukos
UPP

 

Calciumjon Calcium fritt
Cancerantigen CA 125
Cannabis THC
Carcinoembryonalt antigen CEA
Carnitin Karnitin
CD 19 Ytmarkörer
Celiaki Transglutaminas
Centralstimulerande aminer Amfetamin
Chlorid Klorid
Choriongonadotropin HCG
Chymotrypsin Kymotrypsin
Ciklosporin Cyklosporin
Citodon Paracetamol, Kodein
Creatinin Kreatinin
CSV Cerebrospinalvätska
Cya Cyklosporin
UPP

 

Dehydroepiandrosteron DHEA
Densitet Osmolalitet
Diazepam Besodiazepiner
Diff (erentialräkning) Leukocyter, klassificering
Dikaliumklorazepat Bensodiazepiner
Distalgesic Paracetamol
DNA-MCM6 genotyp Laktosintolerans, genotyp
Doleron Salicylater
Dormicum Bensodiazepiner
Drogprofil, missbruksanalys Screening av Amfetamin, Bensodiazepiner, Cannabis,
UPP

 

Elektrofores Proteinfraktioner
Eosinofilt katjonprotein ECP
Epanutin Fenytoin
EPK Erytrocyter
Ergenyl Valproat
Erytropoetin EPO
UPP

 

Faktor Xa Heparinaktivitet
Fenantoin Fenytoin
Fenobarbital Fenemal
Flunitrazepam Bensodiazepiner
Flödescytometri Ytmarkörer
Follikelstimulerande hormon FSH
Fosfatas ALP PSA
Fragmin Heparinaktivitet
Francisella tularensis Tularemi
Fritt Calcium Calcium fritt
FV Leiden APC
UPP

 

Gamma-GT GT
Garamycin Gentamicin
GFR-estimat Cystatin C
Glutaminsyrekarboxylas GAD
Glutamyltransferas GT
Gonorré Klamydia-gonorré
Good Pasture Antigen GMB
Graviditetstest HCG
UPP

 

Harpest Tularemi
Hasch THC
Hematokrit EVF
Hemoglobin Hb
Hermolepsin Karbamazepin
Heroin Opiater
UPP

 

IgE Specifikt IgE
Immunglobulin lg
Joniserat calcium Calcium, fritt
UPP

 

Kalk Calcium
Kalprotektin Calprotectin
Kannabis THC
Ketonkroppar Acetacetat
Klamydia Chlamydia trachomatis
Komplement Komplementproteiner
Koncentrationsförmåga Osmolalitet
Koriongonadotropin HCG
Kreatinkinas CK
UPP

 

Laktatdehydrogenas LD
Lanacrist Digoxin
Lanoxin Digoxin
LAP-score Alkaliska fosfataser
Lehydan Fenytoin
Librium Bensodiazepiner
Liquor Cerebrospinalvätska, Csv-
Lorazepam Benzodiazepiner
LPK Leukocyter
Luteiniserande hormon LH
UPP

 

Madopark Levo-Dopamin
Magnecyl Salicylater
Metaboliserande enzym Cyp 2D6
Metadon Opiater
Mikroalbumin tU-Albumin
Mikrosomalt, tyreoideantigen TPO
Mikrosänka SR, mikro-
Minirintest Tubulär koncentrationsförmåga
Mogadon Bensodiazepiner
Monospot Mononukleos
Morfin Opiater
Multicap Allergi mot födoämnen
Myeloperoxidas p-ANCA
UPP

 

Nitrazepam Bensodiazepiner
Noradrenalin Katekolaminer
Norgesic Paracetamol
Normetanefrin Katekolaminer
UPP

 

OGTT Glukoselimination per os
Orfiril Valproat
Oxazepam Bensodiazepiner
UPP

 

Panodil Paracetamol
Paraflex Comp Salicylater
Paratyreoideahormon PTH
Penicilloyl G, V Immunglobulin E, total
Phadiatop Allergi mot luftvägsallergener
Pitressintest Osmolalitet
Porfobilinogen PBG
Prograf FK506
Proteinas 3 , antikroppar mot c-ANCA
Puumalavirus Nephropathia epidemica
UPP

 

RAST Immunglobulin E, total
Reliv Paracetamol
Reninaktivitet Renin
Resp status Blodgaser
Rohypnol Bensodiazepiner
Röda blodkroppar Erytrocyter
UPP

 

Sandimmun Cyklosporin
Saroten Amitriptylin
Sindbisvirus Ockelbosjuka
Sinemet Levo-Dopamin
Snabbsänka CRP
Somadril Comp Paracetamol
Sorkfeber Nephropathia epidemica
Specifik vikt Osmolalitet
Spinalvätska Cerebrospinalvätska, Csv-
Spiral-odling Främmande kropps-odling
Standardbikarbonat Blodgas, Bikarbonat standard
Stenanalys Komponentidentifiering
Stesolid Bensodiazepiner
STP Benmärgsundersökning
Syfilis antikroppar Lues antikroppar
Synacten S-Cortisol, funktionsprov
Syra-bas-status Blodgaser
Sänkningsreaktion SR
UPP

 

Tacrolimus FK506
TB Mykobakterier
TBC Mykobakterier
Tegretol Karbamazepin
Temesta Bensodiazepiner
Thalassemi B-Hb-fraktionering
THC Tetrahydrocannabiol
Theo-Dur Teofyllin
Thyroxin T4
TIBC Järnmättnad
Tillväxthormon GH
Totalkolsyra Koldioxid
TPK Trombocyter
Transaminaser ASAT, ALAT
Transferrin, kolhydratfattigt CDT
Transferrinmättnad Järnmättnad
Treo Salicylater
Triazolam Bensodiazepiner
Tricykliska Amitriptylin
Trijodtyronin T3
Tryptizol Amitriptylin
Träsprit Metanol
TSH-receptor, antikroppar TRAC
Tyreoglobulin, antikroppar mot TGL
Tyroxin T4
Tyroxinbindande globulin TBG
UPP

 

Urinsyra Urat
Urintestremsa Testremsa urin
Urinämne Urea
UPP

 

Vita blodkroppar Leukocyter
Vitamin B12 Kobalamin