T

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven T inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   T- B-cellsfraktion   B- T- B-cellsfraktion, Myeloid fraktion, Chimerism       Ext
 Kem   T3 fritt  S- Trijodtyronin, fritt      
 Kem   T4  fritt  S- Tyroxin, fritt      
 Kem   Tacrolimus  B- Tacrolimus, FK 506, Prograf      
 Kem   Tau-protein  Csv- Tau-protein i cerebrospinalvätska, demensmarkör     Ext 
 Mik   TBE serologi  S- Påvisande av serumantikroppar, IgM och IgG, mot TBE-virus      Ext
 Mik   TB-spot  B- Mycobacterium tuberculosis-komplexet      Ext
 Kem   Teofyllin  S- Teofyllin      Ext
 Kem   Testosteron  S- Testosteron      
 Kem   Testremsa  U- Testremsa urin, 5 parametrar      
 Mik   Tetanus serologi  S-

Påvisande av serumantikroppar, IgG, mot Tetanus, Stelkramp

 

 

 Ext

 Kem   Tiopurinmetyltransferas  B- Imurel, Puri-nethol, Lanvis, TPMT, Azatioprin     Ext 
 Kem   Tobramycin  S- Tobramycin, Nebcina     Ext 
 Kem   Tokoferol-alfa  S- Alfa-tokoferol, vitamin E, E-vitamin     Ext 
 Kem   Topiramat   P/S- Topiramat, Topimax, Topamax      Ext 
 Mik   TORCH  S- Diagnostik av neonatal/kongenital infektion     Ext 
 Mik   Toxocara serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Toxocara     Ext 
 Mik   Toxoplasma PCR   Påvisande av Toxoplasma med PCR     Ext 
 Mik   Toxoplasma serologi  S-  Påvisande av serumantikroppar mot Toxoplasma     Ext 
Kem   TPO, anti-  

Antikroppar mot TPO 

 

 

Ext 

 Kem   Tyreoperoxidas, anti-  S-

Antikroppar mot Tyreoperoxidas, TPO anti-, mikrosomalt tyreoideaantigen

 

 

Ext 

 Kem   Traceprotein beta  Sekret- Beta-TP i sekret     Ext 
 Kem   TRAK  S- TSH-receptor, antikroppar mot      Ext 
 Mik   Trakealsekret, odling   Allmän bakterieodling och svampodling från Trakealsekret      

 Kem

UPP

  Tramadol  P/S-  Tramadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramuno     Ext 
 Kem   Tramadol, screen  U- Tramadol i urin, screening     Ext 
 Kem   Transferrin  fP- Transferrin      
 Kem   Transferrinmättnad  fP- Transferrinmättnad      
 Kem   Transferrinreceptor, löslig  P- Transferrinreceptor löslig     Ext 
 Trf   Transfusionsreaktion  Pt- Utredning av transfusionsreaktion      
 Mik   Transglutaminas serologi  S-

Påvisande av serumantikroppar, IgA, mot Transglutaminas, Celiaki, glutenintolerans

 

 

 

 Kem   Transketolas EC 2.2.1.1  Ery- Vitamin B1, B1, Tiamin, B-vitamin     Ext 
 Kem   TRH-belastning  Pt- TRH-belastning      
 Kem   Tricykliska  U/Vsk- Tricykliska i urin eller ventrikelsköljvätska, kvalitativ mätning     Ext 
 Kem   Triglycerider  fP- Triglycerider      
 Trf   Trombocytantikroppar   HPA-antikroppar, typning av trombocytantigen     Ext 
 Kem   Trombocyter  B- Trombocyter      
 Kem   Troponin I hs  P-

Högkänsligt Troponin I

 

 

 

 Kem   Troponin I Stratus  P- Troponin I       
 Kem   Troponin T  P/S- Troponin T     Ext 
 Kem   Tryptas  S-

Tryptas

 

 

Ext 

 Kem   TSH  S- Tyreoideastimulerande hormon      
Mik   Tuberkulos   Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med odling och mikroskopi     Ext
Mik   Tuberkulos PCR   Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med PCR     Ext
 Kem   Tubulär koncentrationsförmåga  fPt- Tubulär koncentrationsförmåga      
 Mik   Tularemi serologi   S- Påvisande av serumantikroppar mot Francisella tularensis, Tularemi, Harpest     Ext 
 Mik   Tularemi PCR/odling   Påvisande av Francisella tularensi med PCR och odling     Ext 
 Kem   Tvärstrimmig muskulatur, anti-  S-  Påvisande av antikroppar mot tvärstrimmig muskulatur     Ext 
 Kem   Tymidinkinas  S- Tymidinkinas     Ext 
 Kem   Tyreoglobulin  S- Tyreoglobulin, TG     Ext 
 Kem   Tyreoglobulin, anti-  S- Påvisande av antikroppar mot Tyreoglobulin     Ext 
 Kem   Tyreoidea Interferens  S- Analytisk interferens vid Tyreoideadiagnostik      
 Kem   Tyroxinbindande globulin  S-

TBG 

 

 

Ext 

 Mik    TWAR          Ext
               

UPP

A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö