T

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven T inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   T- B-cellsfraktion   B- T- B-cellsfraktion, Myeloid fraktion, Chimerism       Ext
 Kem   T3 fritt  S- Trijodtyronin, fritt      
 Kem   T4  fritt  S- Tyroxin, fritt      
 Kem   Tacrolimus  B- Tacrolimus, FK 506, Prograf      
 Kem   Tau-protein  Csv- Tau-protein i cerebrospinalvätska, demensmarkör     Ext 
 Mik   TBE serologi  S- Påvisande av serumantikroppar, IgM och IgG, mot TBE-virus      Ext
 Mik   TB-spot  B- Mycobacterium tuberculosis-komplexet      Ext
 Kem   Teofyllin  S- Teofyllin      Ext
 Kem   Testosteron  S- Testosteron      
 Kem   Testremsa  U- Testremsa urin, 5 parametrar      
 Mik   Tetanus serologi  S-

Påvisande av serumantikroppar, IgG, mot Tetanus, Stelkramp

 

 

 Ext

 Kem   Tiopurinmetyltransferas  B- Imurel, Puri-nethol, Lanvis, TPMT, Azatioprin     Ext 
 Kem   Tobramycin  S- Tobramycin, Nebcina     Ext 
 Kem   Tokoferol-alfa  S- Alfa-tokoferol, vitamin E, E-vitamin     Ext 
 Kem   Topiramat   P/S- Topiramat, Topimax, Topamax      Ext 
 Mik   TORCH  S- Diagnostik av neonatal/kongenital infektion     Ext 
 Mik   Toxocara serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Toxocara     Ext 
 Mik   Toxoplasma PCR   Påvisande av Toxoplasma med PCR     Ext 
 Mik   Toxoplasma serologi  S-  Påvisande av serumantikroppar mot Toxoplasma     Ext 
Kem   TPO, anti-  

Antikroppar mot TPO 

 

 

Ext 

 Kem   Tyreoperoxidas, anti-  S-

Antikroppar mot Tyreoperoxidas, TPO anti-, mikrosomalt tyreoideaantigen

 

 

Ext 

 Kem   Traceprotein beta  Sekret- Beta-TP i sekret     Ext 
 Kem   TRAK  S- TSH-receptor, antikroppar mot      Ext 
 Mik   Trakealsekret, odling   Allmän bakterieodling och svampodling från Trakealsekret      

 Kem

UPP

  Tramadol  P/S-  Tramadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramuno     Ext 
 Kem   Tramadol, screen  U- Tramadol i urin, screening     Ext 
 Kem   Transferrin  fP- Transferrin      
 Kem   Transferrinmättnad  fP- Transferrinmättnad      
 Kem   Transferrinreceptor, löslig  P- Transferrinreceptor löslig     Ext 
 Trf   Transfusionsreaktion  Pt- Utredning av transfusionsreaktion      
 Mik   Transglutaminas serologi  S-

Påvisande av serumantikroppar, IgA, mot Transglutaminas, Celiaki, glutenintolerans

 

 

 

 Kem   Transketolas EC 2.2.1.1  Ery- Vitamin B1, B1, Tiamin, B-vitamin     Ext 
 Kem   TRH-belastning  Pt- TRH-belastning      
 Kem   Tricykliska  U/Vsk- Tricykliska i urin eller ventrikelsköljvätska, kvalitativ mätning     Ext 
 Kem   Triglycerider  fP- Triglycerider      
 Trf   Trombocytantikroppar   HPA-antikroppar, typning av trombocytantigen     Ext 
 Kem   Trombocyter  B- Trombocyter      
 Kem   Troponin I hs  P-

Högkänsligt Troponin I

 

 

 

 Kem   Troponin I Stratus  P- Troponin I       
 Kem   Troponin T  P/S- Troponin T     Ext 
 Kem   Tryptas  S-

Tryptas

 

 

Ext 

 Kem   TSH  S- Tyreoideastimulerande hormon      
Mik   Tuberkulos   Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med odling och mikroskopi     Ext
Mik   Tuberkulos PCR   Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med PCR     Ext
Mik    Tuberkulos snabb-PCR   Mykobacterium tuberculosis snabb-PCR      
 Kem   Tubulär koncentrationsförmåga  fPt- Tubulär koncentrationsförmåga      
 Mik   Tularemi serologi   S- Påvisande av serumantikroppar mot Francisella tularensis, Tularemi, Harpest     Ext 
 Mik   Tularemi PCR/odling   Påvisande av Francisella tularensi med PCR och odling     Ext 
 Kem   Tvärstrimmig muskulatur, anti-  S-  Påvisande av antikroppar mot tvärstrimmig muskulatur     Ext 
 Kem   Tymidinkinas  S- Tymidinkinas     Ext 
 Kem   Tyreoglobulin  S- Tyreoglobulin, TG     Ext 
 Kem   Tyreoglobulin, anti-  S- Påvisande av antikroppar mot Tyreoglobulin     Ext 
 Kem   Tyreoidea Interferens  S- Analytisk interferens vid Tyreoideadiagnostik      
 Kem   Tyroxinbindande globulin  S-

TBG 

 

 

Ext 

 Mik    TWAR          Ext
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9   

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö