Mer om analysen T3 fritt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om thyroideasjukdom

Tolkning:
Bör relateras till TSH och fritt-T4

Bakgrundsinfo:
Trijodtyronin (T3) bildas i sköldkörteln och kan betraktas som det tyroideahormon som svarar för den biologiska effekten. Tyroxin (T4) som är det kvantitativt dominerande hormon som bildas i sköldkörteln ses som ett prohormon, perifert i kroppen kan det omvandlas till T3. Eftersom det är den fria fraktionen som svarar för den biologiska aktiviteten är det en fördel att mäta fritt-T3 (f-T3).

Vid en hypothyreos är sänkningen av f-T4 mer uttalad och kommer tidigare än f-T3-sänkningen varför f-T3 analysen är av mindre värde.

Vid hyperthyreos kan f-T3 stiga tidigare än f-T4 varför analysen är av större värde.

Diskrepanta värden kan ses vid interferens (förekomst av antikroppar hos patienten som stör analysen och ger felaktiga värden), annan allvarlig icke-tyroideasjukdom dvs NTI (non-thyroidal illness), TSH-producerande hypofystumor och tyroideahormonresistens dvs genetisk nedsatt känslighet för tyroideahormoner.

Metod: Chemiluminescens