Mer om analysen T4 fritt - Landstinget Dalarna

Mer om analysen T4 fritt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om tyroideasjukdom.

Tolkning:
Bör ställas i relation till TSH och ev f-T3.

Bakgrundsinfo:
Tyroxin (T4) är det kvantitativt dominerande hormon som bildas av sköldkörteln. Det utsöndras tillsammans med mindre mängder triiodtyronin (T3). T4 som kan betraktas som ett prohormon omvandlas perifert till T3 som svarar för den biologiska effekten.
Större delen av T3 och T4 transporteras proteinbundet. Eftersom det är den fria fraktionen som svarar för den biologiska aktiviteten är det en fördel att mäta fritt T4 (f-T4).

Vid en hypothyreos är sänkningen av f-T4 mer uttalad och kommer tidigare än f-T3-sänkningen varför analys av ffa f-T4 är indicerad.

Vid hyperthyreos kan f-T3 stiga tidigare än f-T4 varför indikationen för samtidig analys av f-T4 och f-T3 är större.

Diskrepanta värden kan ses vid interferens (förekomst av antikroppar hos patienten som stör analysen och ger felaktiga värden), annan allvarlig icke-tyroideasjukdom dvs NTI (non-thyroidal illness), TSH-producerande hypofystumor och tyroideahormonresistens dvs genetisk nedsatt känslighet för thyroideahormoner.

Metod: Chemiluminescens