TBE-virus-antikroppar, IgM och IgG, S- - Landstinget Dalarna