Mer om analysen T-, B-cellsfraktion - Landstinget Dalarna