Mer om analysen Trombocyter - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Trombocyter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Oklar blödningsbenägenhet. Oklara hematologiska fall.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Benmärgsproliferativa tillstånd (t.ex. essentiell trombocytemi, polycytemia vera)
- Kronisk inflammation
- Järnbristanemi

Sänkt vid:
- Benmärgssjukdom
- Toxisk påverkan (cytostatika, alkohol)
- Ökad perifer förbrukning (ITP, läkemedel, DIC)
- Redistribution (t.ex. splenomegali)

Bakgrundsinfo:
Analys av trombocytkoncentrationen bör ingå i ett blodstatus. Analysen ger i många fall en grov uppskattning på benmärgens funktion.
Trombocyterna är helt nödvändiga för primär hemostas och den fortsatta bildningen av ett koagel. Svår brist eller funktionell brist på trombocyter kan ge upphov till i första hand slemhinneblödningar och punktformiga hudblödningar (peteckier).

Metod: Impedansmätning eller mikroskopi

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information