Tyreoperoxidas-ak, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

TPO-ak, Anti-TPO

 

 

 

Laboratorium

 

 

 Klinisk kemi Falun

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, Övrig analys 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

 Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul
Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp 
Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venöst blod 2 mL
Kapillärblod 300 µL

 

 

Kommentar

 

 

 Generell hantering av rör efter provtagning 

Resultaten bör tolkas i sitt kliniska sammanhang. Värden nära referensintervallet ska bedömas med försiktighet och bör följas upp med nytt prov efter några månader.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

>18 år: <60 kE/L
Barn: saknas