TRH-belastning, Pt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Ett blodprov tas före injektion samt 20 min och 60 min efter injektion.
Ange preliminär frågeställning på remissen

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL per rör 

 

 

Kommentar

 

 

Funktionsprov som utförs på vårdavdelning eller endokrinologisk mottagning.
Om möjligt bör all tyreoideamedicin utsättas före undersökningen

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information