Mer om analysen TSH

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
S-TSH är förstahandsanalys vid misstanken om tyroideasjukdom, kombineras ofta med S-fT4 och S-fT3.

Tolkning:
Höga värden ses vid primär hypothyreos. Andra orsaker till högt TSH är konvalescens efter svår allmänsjukdom, hypofyssjukdom och falskt högt vid interferens.
Låga värden ses vid hyperthyreos. Andra orsaker till lågt TSH är hypofysskada och svår allmänsjukdom.

Bakgrundsinfo:
Tyroideastimulerande hormon (TSH), bildas i hypofysens framlob. Frisättningen stimuleras av thyreotropin releasing hormon (TRH) från hypothalamus och hämmas av tyroideahormonerna, T3 och T4. Nivån varierar under dygnet och är högre på natten än på dagen. TSH stimulerar sköldkörteln till sekretion av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3).
Höga värden ses vid primär hypothyreos då sköldkörteln producerar för lite hormon. TSH kan också vara övergående stegrat under tillfrisknande efter en allvarlig sjukdom. Mycket ovanliga orsaker till högt TSH är t ex hypofystumör, eller att hypofysen är okänslig för tyroideahormon. Falskt högt värde kan ses vid interferens. TSH analyseras med immunmetrisk metod och heterofila antikroppar kan ge interferens.
Låga värden ses vid primär hyperthyreos när sköldkörteln bildar för mycket hormon. Andra orsaker till lågt TSH är t ex hypofysskada, svår allmänsjukdom, vissa mediciner såsom kortikosteroider och dopamin

Metod: Chemiluminescens