Tacrolimus, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 
(Analys kan utföras i Falun på helger efter kontakt med 023-492280)

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila

Kapillärrör med EDTA, lila propp ???
Mikrorör 500 µL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas på morgonen 10-12 tim efter medicinering, före intag av ny dos. Provet skall utgöras av venblod som ej är taget från infart där tacrolimus injicerats

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venblod 3 mL, kapillärblod 0,2 mL

 

 

Kommentar

 

 

Provet är hållbart 7 dagar i kylskåp efter provtagning.
Analys utförs vardagar om prov kommer.
Senaste inlämningstid kl 10:00. Svar erhålls senast kl 15:00

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

 Se Mer om analysen!

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab