Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På remiss från Huddinge så ska provet skickas dit (nr 5).
Om kunderna vill ha ett B-Tacrolimus analyserat i Huddinge under helger skickas provet med Taxi till Farm.lab, Huddinge (nr 5). Ange till chauffören att provet lämnas till Ingång C 269. Telefon till Farm Lab 08-517 723 52
Öppettider på Farm Lab Huddinge: Lördag 08:30-14:30.Söndag 09:00-13:00