Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blanda cerebrospinalvätskan väl och centrifugera (vanlig centrifugering). För över minst 0,5 mL i 4 st polypropylenrör, "mjölkiga" kryorör.
Cerebrospinalvätska sändes som EXPRESS-brev provtagningsdagen, kan frysas över helg.
Övriga markörproteiner: Frys, och skicka fryst