Mer om analysen Testremsa i urin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I U-testremsa ingår kvalitativ analys av Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter och Nitrit.
Stora mängder av C-vitamin (askorbinsyra) i urinen kan dölja förekomst av Glukos, Hb och Nitrit.

Indikation:
Klinisk misstanke på hematuri, inflammation och infektion i njurar och urinvägar, samt diabetes. Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni och ateroskleros. Uppföljning och diagnos av akut/subakut glomerulär njursjukdom.

Bakgrundsinfo:
Fritt hemoglobin (intakta erytrocyter hemolyseras i reagens) tyder på mikrohematuri och ses vid urinvägsstenar, malignitet i urinvägar, inflammatorisk njursjukdom och urinvägsinfektion. Positiva fynd ses även vid icke-patologiska tillstånd som t.ex. efter kraftig fysisk ansträngning eller pågående menstruation. Testet bör därför ej användas för allmän screening utan bara vid symtom från njurar och urinvägar. Testet är positivt även vid hemoglobinuri pga hemolys och myoglobinuri pga muskelskador.

Nitrit ses vid bakteriell urinvägsinfektion. Falska negativa resultat orsakas av vissa enterokocker och stafylokocker.

Leukocyter tyder ofta, men inte alltid, på bakteriell urinvägsinfektion. Test för leukocyter kan alltså inte ersätta bakteriologiskt test.

Albumin tyder på läckage pga skada i njurglomeruli. Utveckling av albuminuri i vila är en känslig indikator på generell angiopati vid diabetes och hypertoni.

Glukos i urin ses vid diabetes pga insulinbrist. Glukos som utsöndras i njurarnas glomeruli reabsorberas helt i proximala tubuli utom då tröskeln för reabsorptionen överskrids pga förhöjd glukosnivå

Metod: Kolorimetri