Trakealsekret odling,

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän bakterieodling och svampodling

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 
Begär: Allmän odling och om så önskas även svampodling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör för urinodling
Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Metoden används företrädesvis på trakeostomerade patienter. Sekret aspireras med sugsond och överförs till sterilt rör (utan föregående sköljning med fysiologisk koksaltlösning).

 

 

Minsta provmängd 

 

 

0,5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Telefonsvar lämnas vid relevanta fynd i signifikant mängd, IVA-vårdad patient, eller liknande situationer.
Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information