Mer om analysen Trakealsekret odling - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Trakealsekret odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän odling trakealsekret utförs vid oklara lungförändringar vid misstänkt pneumoni. Odlingen utförs kvantitativt, aerobt.

Indikation:
Misstänkt pneumoni orsakad av någon av de bakterier som växer vid allmän odling.

Målbakterier: Pneumokocker, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis, B-hemolyserande streptokocker, GBS, S. aureus, Enterobacteriaceae spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Burkholderia cepacia, Burkholderia gladioli, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Anaeroba bakterier, Pasteurella multocida, Rhodococcus equi, Actinobacillus.

Odlingen inkluderar även jästsvamp och snabbväxande mögel (dvs inkluderar Aspergillus och Zygomyceter).
OBS vid misstanke på infektion med s k dimorfa svampar (ex Histoplamsa capsulatum, Coccidioides immitis) skall provet skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna. Dessa svampar kräver lång odlingstid och det föreligger risk för smitta på laboratoriet.


Tolkning:
Bakterier och jästsvamp
: Signifikant mängd är ≥ 1 000 000 CFU/mL trakealsekret. Denna mängd anses förekomma vid lunginflammation. Negativa odlingsresultat talar starkt emot infektion, men positiva odlingsresultat är vanliga även utan infektion.

Resistensbestämning utförs för alla arter som växer i signifikant mängd samt målbakterier även vid växt i ej signifikant mängd.

Växt av flera sorters bakterier tillhörande KNS, alfastreptokocker, enterokocker, Neisseria-arter, difteroider, jästsvamp sammanfattas som ”luftvägsflora”.

Vid växt av jästsvamp i signifikant mängd görs typning av olika jästsvamparter. Resistensbestämning görs endast på begäran.
Vid växt av jästsvamp i ej signifikant mängd görs som regel endast en enklare typning varvid jästsvamp typas till "Candida albicans" eller "Jästsvamp ospecificerad".

Mögelsvamp: Det finns ingen tydlig gräns för signifikant mängd. Även mängd <1000 000 CFU/mL kan förekomma vid invasiv svamp-pneumoni. Avspeglar dock oftare enbart en kolonisation av lunftvägarna. Sparsam växt kan ibland bero på att odlingsplattor blivit kontaminerade på lab.

Mögelsvamp som växer i signifikant mängd skickas för arttypning till Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm.

Växt < 1000 000 CFU/mL besvaras "Ej signinfikant mängd, lågt antal av" och besvaras antingen "Mögelsvamp", eller i de fall typningen drivits längre på labbet i Falun "Aspergillus species" eller "Zygomycetes species".

Om mögelsvampen skickats för arttypning till Karolinska universitetslaboratoriet anges i slutsvaret hela artnamnet enligt deras typningsresultat.