Mer om analysen Transferrin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Skall värderas tillsammans med P-Järn. Utredning av anemi, misstanke om järnbrist eller hemokromatos.

Tolkning:
P-Transferrin ökar vid:
- järnbristanemi
- graviditet och annan östrogenpåverkan

P-Transferrin är sänkt vid:
- inflammatoriska tillstånd
- malnutrition och uttalade proteinförluster

Bakgrundsinfo:
Fritt järn är toxiskt och transporteras därför i plasma och andra kroppsvätskor bundet till transferrin. Normalt är kroppens transferrin till ca 30 % mättat med järn.
Järntransporten sker från bl.a. tarm och lever till benmärgen där järnet byggs in i nysyntetiserat hemoglobin.
P-Transferrin bestäms samtidigt med P-Järn för att räkna ut järnmättnaden och på detta sätt säkrare bedöma P-järn. Härigenom eliminerar man till en del effekten av inflammation och östrogen-påverkan på järn nivån i plasma

Metod: Immunokemisk, turbidimetri

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)