Mer om analysen Transferrinmättnad - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Transferrinmättnad

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av anemi, misstanke om järnbrist eller hemokromatos.

Tolkning:
Transferrinmättnad låg vid:
- järnbrist
- inflammation (P-Järn sjunker betydligt tidigare i inflammationsförloppet än P-Transferrin)
- graviditet utan järnbrist

Transferrinmättnad förhöjd vid:
- hemolytisk anemi
- järninlagringssjukdom (hemokromatos) och leversjukdomar (transferrinmättnad relaterad till sjukdomens svårighetsgrad)

Bakgrundsinfo:
Järn transporteras i plasma och andra kroppsvätskor bundet till transferrin. Normalt är kroppens transferrin till ca 30 % mättat med järn. En transferrinmolekyl kan binda två järnatomer.
Transferrinmättnad räknas ut som P-Järn/P-Transferrin x faktor (faktorn är uträknad från transferrinets molekylvikt och möjligheten att binda två järnatomer).

Metod: Beräknat

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)