Transfusionsreaktion, utredning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Blodcentralerna i Avesta, Falun, Ludvika och Mora 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin + Rapport transfusionskomplikation (skrivs ut på egen skrivare eller erhålls från Blodcentralen)

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på blodgrupperingsremissen!

Utförligt ifylld blankett "Rapport vid Transfusionsreaktion" med klinisk bedömning av svårighetsgraden, beskrivning av förlopp och redovisning av aktuella blodkomponenter ska medfölja proverna. Den ligger till grund för blodcentralens utredning. 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 6 mL med EDTA, lila

plus rör utan tillsats, röd propp
Rör 6 mL utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

Vid måttlig eller svår reaktion tag 2 EDTA-rör 7 mL samt 1 rör utan tillsats 7 mL 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

7 + 7 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information