Mer om analysen Transfusionsreaktion utredning - Landstinget Dalarna