Transglutaminas-antikroppar, IgA, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk  mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Fyll i vid beställning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör eller mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsata med gel, guldgul    Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

eller rör utan tillsats, röd propp
Rör 6 ml utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venblod 1 mL, kapillärblod 0,8 mL

 

 

Kommentar

 

 

IgA-antikroppar mot transglutaminas är en mycket specifik markör för celiaki. Transglutaminas IgA motsvarar endomycie IgA.
För att undvika falskt negativa resultat på grund av IgA brist, bör samtidigt prov för total plasma-IgA skickas till klinisk kemi, Falu lasarett.

Gliadin IgA utförs alltid på barn <4 år eftersom gliadinantikroppar kan vara den enda positiva antikroppsmarkören för celiaki.
Gliadinanalys genereras automatiskt av vårt labdatasystem på barn under 4 år.

För barn >4 år och vuxna utförs endast transglutaminas IgA.

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja