Mer om analysen Transglutaminas-antikroppar - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Transglutaminas-antikroppar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkning:
IgA-antikroppar mot transglutaminas är en mycket specifik markör för celiaki. Transglutaminas IgA motsvarar endomycie IgA.
För att undvika falskt negativa resultat på grund av IgA brist, bör samtidigt prov för total plasma-IgA skickas till klinisk kemi, Falu lasarett

Metod:

Metodinformation 

Intern information