Mer om analysen Triglycerider - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Triglycerider

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behandlingsrekommendation enligt Wiklund, O, Håkansson, J. Blodfettsrubbningar. Läkemedelsboken 2011-2012: 332.
Indikator på ökad risk: P/S-Triglycerider > 1,7 mmol/L

Indikation:
Misstanke om primär eller sekundär hyperlipoproteinemi. Bedömning av kardiovaskulär risk.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- Primära och sekundära rubbningar i lipoproteinomsättningen (ökat inflöde i plasma eller sänkt eliminationshastighet)
- Högt alkoholintag
- Hypotyreos, kronisk njursvikt och diabetes

Sänkt vid:
- Malnutrition
- Malabsorption
- Hypo- och a-beta-lipoproteinemi

Bakgrundsinfo:
Triglycerider i plasma utgörs av glycerolestrar bestående av långkedjiga fettsyror, ffa oljesyra, palmitinsyra och linolsyra.
Vid fasta hos friska förekommer triglycerider främst i VLDL-fraktionen.
Efter fettrik måltid ses övergående förhöjning av kylomikroner (< 6 timmar) vilket kan fördubbla triglyceridhalterna.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)