Troponin T högkänsligt, P/S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi centralsjukhuset Karlstad
Sök analys

Adress 116

Centralsjukhuset
Klin Kem Lab.
ROSENBORGSGATAN 2
651 85 Karlstad 

 

 

Pappersremiss

 

 

Remiss klinisk kemi Karlstad

eller konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön

eller rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Ange provtagningstid på remissen, provet lämnas omedelbart till kem lab för omhändertagande

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Plasma/Serum är hållbart i centrifugerat gelrör 24 timmar vid 2-8 °C. Vid längre förvaring ska plasma/serum hällas av i nytt rör och frysas. Hållbart 12 månader i -20 °C.

Hemolys ger falskt för låga värden.

Generell hantering av rör efter provtagning