Tubulär koncentrationsförmåga, fPt- - Landstinget Dalarna