Mer om analysen Tyreoidea, analytisk interferens

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation
När resultat av tyreoideaprover (TSH, fritt T4, fritt T3) är svårtolkad, dvs inte stämmer med någon känd tyreoideasjukdom eller patientens kliniska bild.

Många analyser inom klinisk kemi använder sig av antikroppar, sk ”immunoassays”. I ett fåtal fall kan antikroppar, som därmed stör mätningen, finnas hos patienten. Alla tre tyreoideaanalyserna kan påverkas av denna analytiska interferens. Vår utredning kan i de flesta fall endast påvisa om analytisk interferens förekommer eller inte. I utredningen ingår bland annat att prov skickas till annat laboratorium för mätning på annat instrument eller metod.

Tolkning:
Svårtolkade tyreoidea prover kan finnas utan interfererande substanser:
Svåra sjukdomar, trauma eller större operationer (benämns Non Thyroid Illness, NTI) kan påverka hypotalamus-hypofys-tyreoideaaxeln och ge svårtolkade tyreoidearesultat. Tyreoideaprover borde därför inte tas hos denna patientgrupp om inte tyreoideasjukdom direkt misstänks.
Läkemedel som amiodaron, litium, östrogen, glukokortikoider, antiepileptika kan påverka tyreoidea.
Fel tidpunkt för provtagning hos patienter som står på levaxin, bristande compliance vid levaxinbehandling och factitia (tex intag av vissa bantningsmedel) kan påverka provsvar.

Tyreiodeahormonresistens är mycket ovanligt men är viktigt att känna till. Det beror på en mutation av T3 receptor och är ärftlig. Bilden är högt fritt T3 och fritt T4 och normalt eller endast lätt förhöjt TSH.
Central hypotyreos innebär TRH- eller TSH-brist av många olika anledningar med följande låga fritt T4 och fritt T3.
TSH-producerande adenom är mycket sällsynt och där har man bilden av förhöjt TSH och förhöjda fritt T3 och fritt T4.

Referenser: Tyreoideasjukdomar hos vuxna (Nyström N red). Nycomed AB, Stockholm, 2007
Hallengren, B, Karlsson, A. Sköldkörteln-tyreiodea. Endokrinologi (Werner, S red) Liber. Stockholm 2006

Metod:

Metodinformation 

Intern information