Mer om analysen Urinodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kastat prov
Patienten skall helst inte ha kastat vatten på minst fyra timmar. Om kortare blåstid anges detta på remissen.
Provet tas i slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran ska sköljas bort. Plastbägaren förs in i urinstrålen och urinen överförs sedan till plaströret(sk mittstråleprov).

Kvinnor: Håll isär blygdläpparna och torka eventuellt av urinrörsmynningen framifrån och bakåt med torr kompress. Vid blödning eller flytning bör en tampong föras upp i slidan.
Män: För tillbaka förhuden före provtagning.

Urinuppsamlingspåse, spädbarn: Efter tvätt fästes påsen på barnet. Se till barnet var 15e minut, så att urinen ej står kvar i påsen utan snarast förs över till sterilt rör. Om barnet inte har kissat inom 1 - 1½ timme, upprepas tvättningen och påsen byts ut. Det är lätt att få med ovidkommande bakterier i påsurin, varför blåspunktion bör övervägas.

Blåspunktion: Provet tas genom suprapubisk aspiration och är som regel fritt från bakteriekontamination.

KAD: Om det finns en provtagningsknapp på urinsamlingspåsen, använd denna enligt tillverkarens anvisning.
Om det är en latexkateter som inte läcker efter punktion: Stäng av slangen till urinsamlingspåsen. Tvätta katetern med 70% sprit och punktera med spruta nedanför förgreningsstället. För över urin till sterilt rör.
I övriga fall: Sätt en klämma distalt på katetern för att stänga av flödet. Så snart som möjligt när urin ansamlats i slangen ovan klämman, lossa katetern från slangen till uppsamlingpåsen, lossa på klämman och låt urin rinna ned i ett oanvänt engångskärl av plast. För över urin till ett sterilt plaströr med skruvlock. Röret fylls till hälften.

Uridom: Prov tas i samband med byte av uridom. Efter tvättning och torkning av penis får ett par mL urin droppa ner i ett sterilt rör.

Sängliggande patient: Gör bäckentvätt och torka torrt. På kvinnor placeras en tork i slidan. Låt patienten kasta vatten i nydesinfekterat bäcken. Urinen förs omedelbart över i ett sterilt rör.