Mer om analysen Urinodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kastat prov
Patienten skall helst inte ha kastat vatten på minst fyra timmar. Om kortare blåstid anges detta på remissen.
Provet tas i slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran ska sköljas bort. Plastbägaren förs in i urinstrålen och urinen överförs sedan till plaströret(sk mittstråleprov).

Kvinnor: Håll isär blygdläpparna och torka eventuellt av urinrörsmynningen framifrån och bakåt med torr kompress. Vid blödning eller flytning bör en tampong föras upp i slidan.
Män: För tillbaka förhuden före provtagning.

Urinuppsamlingspåse, spädbarn: Efter tvätt fästes påsen på barnet. Se till barnet var 15e minut, så att urinen ej står kvar i påsen utan snarast förs över till sterilt rör. Om barnet inte har kissat inom 1 - 1½ timme, upprepas tvättningen och påsen byts ut. Det är lätt att få med ovidkommande bakterier i påsurin, varför blåspunktion bör övervägas.

Blåspunktion: Provet tas genom suprapubisk aspiration och är som regel fritt från bakteriekontamination.

KAD:
KAD som suttit 2 – 3 veckor eller längre: Enligt rekommendation från Läkemedelsverket och STRAMA bör KAD-byte göras före urinprovtagning och urin för odling tas via den nyinsatta katetern. En klämma sätts på den nya slangen tills urin ansamlats. Lossa på klämman och låt urin rinna ned i ett oanvänt engångskärl av plast. För över urin till ett sterilt plaströr med skruvlock (urinodlingsrör). Röret fylls till ca hälften. Först efter provtagningen för odling kopplas slangen till urinuppsamlingspåsen.

Nyinsatt KAD: Om det är en latexkateter som inte läcker efter punktion: Stäng av slangen till urinsamlingspåsen. Tvätta katetern med 70% sprit och punktera med spruta nedanför förgreningsstället. För över urin till sterilt rör.
I övriga fall: Sätt en klämma distalt på katetern för att stänga av flödet. Så snart som möjligt när urin ansamlats i slangen ovan klämman, lossa katetern från slangen till uppsamlingspåsen, lossa på klämman och låt urin rinna ned i ett oanvänt engångskärl av plast. För över urin till ett sterilt plaströr med skruvlock. Röret fylls till hälften.

Uridom: Prov tas i samband med byte av uridom. Efter tvättning och torkning av penis får ett par mL urin droppa ner i ett sterilt rör.

Sängliggande patient: Gör bäckentvätt och torka torrt. På kvinnor placeras en tork i slidan. Låt patienten kasta vatten i nydesinfekterat bäcken. Urinen förs omedelbart över i ett sterilt rör.