Urea-13 C-test, Pt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

UBT (Urea Breathtest), Utandningstest för Helicobakter pylori,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet

Adress 069

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

 

Pappersremiss

 

 

Beställningssida, KUL 

 

 

Kommentar

 

 

Undersökningen kan även utföras av beställaren:
Använd specialremiss och följ anvisningen för undersökningens utförande
- UBT (barn)  
- Diabact (vuxna) 
Prover för analys skickas då till Klinisk kemi, Karolinska Huddinge.

Vid frågor kontakta Klinisk kemi, Funktionsundersökningar, telefon 08-585 812 80.