Mer om analysen Urea 13 C utandningstest

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förberedelse:
Patienten ska vara fastande (dvs avstå från all mat och dryck) under 6 timmar före undersökningen. Man ska inte röka/snusa före testet.

Provtagning:
För dålig utandning i rören kan ge felaktiga resultat.

För barn: Patienten blåser 0-prov i exetainerrör (specialrör) och intar därefter ett pulver, innehållande 13C-Urea, upplöst i vatten. Efter 30 minuter blåser patienten igen i nya rör.
Svaret ges i UBT (där hänsyn tagits till given dos och patientens vikt) och delta-promille.

Undersökningen tar ca 45 minuter.
 

För vuxna (patienter från 18 års ålder): Patienten blåser 0-prov i exetainerrör (specialrör) och intar därefter 50 mg 13C-Urea i tablettform (Diabact®UBT). Tabletten nedsväljs med vatten och får ej tuggas. Efter 10 minuter blåser patienten igen i nya rör. Svar ges som delta-promille.

Undersökningen tar ca 20 minuter.