Mer om analysen Urea - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Urea

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Komplement till kreatinin vid bedömning av vattenbalansen och njurfunktion, ffa vid nedsatt njurfunktion med dialysfrågeställning.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- nedsatt njurfunktion (nedsatt GFR)
- minskad diures (t.ex. dehydrering)
- febertillstånd (minskad proteinsyntes)
- ökad proteintillförsel

Sänkt vid:
- ökad diures
- lågt proteinintag

Bakgrundsinfo:
Urea är den huvudsakliga utsöndringsformen för kväve som frigörs vid nedbrytningen av aminosyror. Urea fördelas fritt med vattnet i kroppen och utsöndras ffa via njurarna men delvis även via tarmen.

Halten i plasma beror av njurfunktionen men även av vattenbalansen och variationen i tillförseln av proteinkväve (via kost eller parenteralt som blod, plasma eller aminosyror).

Metod: Absorbans. Ludvika Enzymatiskt, jonselektiv elektrod

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information